Način izrade po fazama

  • - Priprema podloge, armiranje i priprema za betoniranje
  • - Betoniranje podloge sa sitnozrnim betonom (C25/30) ili cementnim estrihom armirano polipropilenskim vlaknima
  • - Posip osnovne boje (color hardener), te gletanje površine
  • - Posip kontrasnog praha (realiser) u nekoj tamnijoj nijansi
  • - Otiskivanje odabrane šablone i bordura (vidi šablone i boje)
  • - Pranje visoklotlačnim peračem
  • - Lakiranje bezbojnim akrilnim premazom (sealer) koji daje dugotrajnu zaštitu betonskim površinama
 
Izbor radova